Ние вярваме в това, което създаваме!

Technology

При извършване на кофражни работи на плочи е необходимо предварително изчисление на необходимите основни елементи – телескопични подпори и греди. За осигуряване на  необходимата здравина и устойчивост на кофража за плочи се спазват основни правила на разполагане Н-трегерите /носещи и второстепенни/ и подпорите.  В схемата  са представени начина на подреждане и подпиране на...