Ние вярваме в това, което създаваме!

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ДРЕВНОГРЪЦКИ ХРАМ

 

I. Доставка на камък за строителството от каменна кариера на строителния обект
1.  Впряг с бикове
2. Водач на впряг
3. Каменни греди
4. Дървени шейни
5. Пренареждане на ролките под шейните

II. Предварителна обработка  на камъка
6. Каменен блок за колона
7. Каменоделец
8. Размервач
9. Шлайфане на камъка

III. Вдигане на каменния блок на средната височина
10. Наклонена платформа
11. Предварително обработен каменен блок
12. Работници
13. Закрепване на количката
14. Прехвърляне на ролките под количката

IV. Вдигане на каменния блок на максимална височина
15. Стълб /кула/ на подемния  кран с бронзов шарнир горе
16. Стрела  на подемния  кран
17. Противотежест
18. Ръководене на повдигането
19. Работници, управляващи крана
20. Товар (каменна греда)

V. Обработка на камъка
21. Скеле
22. Каменоделец, издълбаващ вертикалните улеи
23. Размервач

VI. Подготовка на повърхността
24. Шлайфане
25. Проверка и измерване

VII. Покривни работи
26. Инсталиране на скулптури по фронтона и метопите
27. Облицовка с теракотни плочи
28. Монтаж на корниза

VIII. Довършителни работи
29. Доставка на смеси
30. Нанасяне на мазилка
31. Окончателно декориране /боядисване/

Спомагателни работници
32. Разносвач на напитки
33. Готвач
34. Разносвач на плодове и зеленчуци

Рисунки от книгата : “Paestum .Today and 2500 years ago„  Alberto Carlo Carpiceci  1992