Ние вярваме в това, което създаваме!

Нови материали и технологиии

Екипът на "СТРОТЪР" ООД в поредица от публикации ще ви представи актуални, нови материали и технологии в съвременното строителство. Предимствата им при прилагане, съпътстващи материали  и необходими към тях консумативи и техника.