Ние вярваме в това, което създаваме!

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОФРАЖ С Н-ТРЕГЕРИ И ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛОЧИ

При извършване на кофражни работи на плочи е необходимо предварително изчисление на необходимите основни елементи – телескопични подпори и греди.

За осигуряване на  необходимата здравина и устойчивост на кофража за плочи се спазват основни правила на разполагане Н-трегерите /носещи и второстепенни/ и подпорите.  В схемата  са представени начина на подреждане и подпиране на всички основни елементи.

В таблицата са дадени  необходимите разстояния между тях в зависимост от дебелината на плочите и дебелината на кофражните плоскости /хидрофобен шпертплат/.

 

Схема на разположение на  подпорите